White-glove delivery available at checkout!
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Disclaimer

Modern Koken (Kamer van Koophandel: 55231268), hierna te noemen Modern Koken, verleent u hierbij toegang tot http://www.modernkoken.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Modern Koken behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Modern Koken spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Modern Koken.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Modern Koken. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Modern Koken nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.
 

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Modern Koken en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Modern Koken, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
 

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze disclaimer te raadplegen.